IMG 9844 uitsnede

verbinding V

Zelfstandig naamwoord
[1] iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt
[2] (communicatie) een mogelijkheid een bepaalde plek te bereiken
[3] (scheikunde) een chemische stof die bestaat uit twee of meer scheikundige elementen, het gaat hierbij om een stof met andere eigenschappen dan de elementen waar het uit is samengesteld
[4] (verkeer) aansluiting op een ander vervoermiddel of lijn

Synoniemen
[1] connectie
[2] connectie
[3] stof, product, composietmateriaal
[4] aansluiting, lijn

“Wat een kennis van zaken! Margo is een spraakwaterval, vol enthousiasme en met een groot analytisch vermogen. Een trekker van zaken met informeel leiderschap – en veel verantwoordelijkheidsgevoel.”

Henk Driessen, wethouder gemeente Tiel (2014)

“Er zijn schijnproblemen en echte problemen. Margo brengt helder de aard en de omvang van een probleem in beeld – en vervolgens wat er aan gedaan kan worden. Ze werkt vanuit menselijkheid en inzicht, maar vooral ook humor! Een fijn mens om mee samen te werken.”

Frans van Oostveen, wethouder gemeente Tiel (2014)

“Ik heb Margo leren kennen als een krachtige, enthousiaste en doelgerichte vrouw. Zij weet wat zij wil en weet dat te bereiken in verbinding met anderen. Dat doet zij zo aanstekelijk en inspirerend dat zij als vanzelf iedereen voor zich wint. Zij heeft aandacht voor een ieder in de groep en houdt op een plezierige manier oog voor het gezamenlijk resultaat. Margo is een verbindende factor, met haar humor en enthousiasme weet zij mensen en dus resultaat te bereiken. Ik ben blij dat ik Margo heb ontmoet!”

Marlies Ruijgrok,  POSG

“Margo is buitengewoon deskundig in het Sociaal Domein met name op het gebied van de GGZ, transities Wmo en Awbz en transformatie in het Sociaal Domein. Margo heeft een duidelijke visie op de rol van de overheid, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de overheid en de gevolgen die dat heeft voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Als projectleider is ze goed in verdelen van taken, sturen en bewaken van processen. Maar bovenal is Margo een geweldig goede collega.”

Andries Faber, gemeente Tiel 

“Margo weet de juiste kanalen te benaderen en zoekt coalities waar mogelijk. Zij werkt gedegen en punctueel en verwacht dat ook van anderen met wie zij samen werkt. Zij kan scherpe analyses maken en laat het er niet bij zitten als iets tegenzit.”

Ruth de Kanter, oud-voorzitter St. Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen

"Ik heb Margo leren kennen als een gedreven persoon die altijd op zoek is naar essentie, naar het hart, naar de basis. Tegelijkertijd wordt zij zelf ook elke keer verwonderd en geraakt wanneer jongeren/cliënten vanuit hun essentie, hart, basis, de dingen delen die ertoe doen. Deze verwondering en geraaktheid maken dat het elke keer nieuw is en dat zij zich blijft verwonderen en ontwikkelen; het is nooit af, nooit klaar, er is steeds ruimte voor vernieuwing. Het unieke van Margo is dat zij deze essentie op een unieke wijze weet te vertalen en weer te geven in taal en schrift, waardoor het ook landt binnen de systeem wereld, de wereld van gemeenten, instanties en instellingen. Dit maakt haar werk zeer effectief."

Karim Landoulsi, cliëntenondersteuner Koraal, De La Salle