Community-art project 'Samen op Pad'                                                                                           

Opdrachtgever

ZZP in samenwerking met kunstenares

Functie

Procesmanager

Opdracht

Realisatie community-art project

Periode 

2018-2020

Betrokken partijen

Ondernemers, onderwijs, verenigingen, bibliotheek, ouders, jongeren, gemeente Boxtel, Koraal Groep.

Inhoud

Realisatie in de gemeenschap van Boxtel van het kunstwerk en van rituelen op basis van de kernwaarden van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. In het kader van het 100 jarig bestaan van Koraalgroep De La Salle. Het ontwerp is ontstaan in project The KOOR. Zie voor ontwikkelingen ook https://www.facebook.com/pg/samenoppad.org/posts/

Resultaat

Subsidiëring èn bijdragen in natura door betrokken partijen. Uitvoering in voorbereiding.

>>> Publicatie 'Samen op Pad' in het Brabants Dagblad 

>>> Publicatie 'Samen op Pad' in het Brabants Centrum - 21 februari 2019 

Community-art 

Samen met kunstenares Ilona Willemse geef ik vorm aan dit community-art project, waarvoor veel draagvlak bestaat binnen de Boxtelse gemeenschap. Van ontwerp tot en met herziening, in alle fasen van het project zijn velen betrokken. In mijn rol als procesmanager koppel ik initiatieven en initatiefnemers aan elkaar, bewaak ik de kwaliteit van hoe we de dingen echt en oprecht samen doen en zie toe op planning en uitgaven.

Dit project is een prachtig avontuur waarin wat ik belangrijk èn inspirerend vind samenkomt: het werken vanuit kernwaarden, het zoeken naar gezamenlijke beelden en gemeenschapsvorming door samen te doen.

>>> Community art project Samen op Pad 

>>> Tussenstand project Samen op Pad