the Koor professionalisering jeugdhulp

The KOOR

Opdrachtgever

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming NJI Utrecht. Ontwikkelagenda "Samen beter, beter samen". 

Functie

Projectleider

Opdracht

Ophalen en verbeelden van inspiratie uit de praktijk.

Periode

Mei 2017-juli 2018

Betrokken partijen

Kinderen, jongeren, ouders, ambtenaren en wethouder gemeente Boxtel, jeugdprofessionals van Koraal De La Salle

Inhoud

Kernwaarden zoals door jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn verwoord, vormen de basis van dit project. Die kernwaarden zijn aanleiding om steeds opnieuw de vragen te stellen:

  • Als we deze kernwaarden oprecht omarmen, hoe ziet het er dan uit wat we doen?
  • Handelen we op alle niveaus binnen de organisatie en in de samenwerking met elkaar en met anderen echt en oprecht naar die kernwaarden?

Uitgangspunt in het project is dat het bij leren gaat om de kwaliteit van de relatie tussen jeugdprofessional en jongere cliënt. Maar wat is dan die kwaliteit? Wat maakt dat beiden opveren en leren? En wat doen persoonlijke voorkeuren en individuele verschillen ertoe? In dit project wordt naar antwoorden hierop gezocht, terwijl die antwoorden steeds ook nieuwe vragen opwerpen. 

Resultaat 

  • Films met instructie hoe als jeugdprofessional(s) verder en dieper te leren in de relatie,
  • Draaiboek hoe met behulp van inzichten uit deep democracy te komen tot beelden die uitdrukking geven aan radicaal en authentiek omarmen van de kernwaarden van jongeren,
  • Impressieverslag van een ervaringsdeskundige jongere,
  • Kunstwerk dat uitbeeldt waar we - de samenwerkingspartners - voor willen staan, 
  • Keienpad waarin citaten uit interviews met talloze betrokkenen zijn opgenomen en waarover discussie kan worden gevoerd,
  • Publicatie 'De toegevoegde waarde van het werken met kunstenaars en filmmakers, ervaringen en tips'.

Elk resultaat vormt aanleiding tot verder ontwikkelen. 

>>> Lees meer over dit project op de landelijke website  
(www.professionalisering jeugdhulp/cliëntgericht werken is een kunst).

Doorontwikkeling

Samen met Ilona Willemse - kunstenares - werk ik aan de realisatie van het kunstwerk in een community-art project. Voor meer informatie  over de realisatie van het kunstwerk zie project 'Samen op Pad'.