ZoWel

Opdrachtgever

POSG

Functie

Beleidsontwikkelaar 

Opdracht

Evaluatie van het gebiedsteam, pilot ZoWel De evaluatie is gericht op doorontwikkeling van het gebiedsteam. Vragen die daarbij aansluiten zijn gericht op kwaliteitsverbetering van werkwijze en positionering.

Periode

2015

Betrokken partijen

WMO en somatische gezondheidszorg in de eerste lijn.

Uitgangspunt van handelen

Afstemming met ambtenaren, wethouder, CZ en leden van het gebiedsteam over wat we ons moeten afvragen om te beoordelen of we het goede goed doen.

Achtergrond

De pilot ZoWel is een initiatief van CZ en de gemeente. Doel van de pilot is te komen tot ge├»ntegreerde cli├źntondersteuning op wijkniveau. Doel van de pilot is ook in de aanpak van cli├źntondersteuning vragen op somatisch en psychische gebied beter te verbinden.

Resultaat

Het college van B&W heeft het advies overgenomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de randvoorwaarden. De doorontwikkeling is in 2015 ingezet.

Kern van het advies

Advies waarin missie en strategie, werkwijze en benodigde ondersteuning van het gebiedsteam zijn gekoppeld aan drijfveren, kennis en kunde van haar individuele leden. Advisering ten aanzien van koppeling uitvoering WMO-jeugdwet.