Advisering WMO adviesraad 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

WMO adviesraad ‘s-Hertogenbosch

Functie

adviseur (ZZP)

Opdracht

Advisering over positionering van de WMO adviesraad gemeente ’s-Hertogenbosch en opstellen jaarplan 2015.

Periode

2014

Betrokken partijen

  • vertegenwoordigers van wijken en zorgdomeinen uit:
    • informele zorg
    • jeugdzorg
    • volwassenenzorg
    • ouderenzorgInhoud

Uitgangspunt van handelen

In een interactieve bijeenkomst met de WMO adviesraad spiegelen van bedoeling en gedrag van de adviesraad.

Achtergrond

De WMO adviesraad heeft een hele kluif aan gevraagd en ongevraagd adviseren over de transities in het sociaal domein en zoekt naar een nieuwe rolinvulling gericht op advisering over transformatie.

Resultaat

Advies en jaarplan waarin missie en strategie gericht op transformatie, werkwijze en benodigde ondersteuning van de WMO adviesraad zijn gekoppeld aan drijfveren, kennis en kunde van haar individuele leden.

Kern van het advies

De WMO adviesraad transformeert zelf om beter te kunnen adviseren over de transformatie die de gemeente beoogt.