Let's moveLetsMove logo

Opdrachtgever

Koraal Groep, De La Salle

Functie

Programmamanager Transformatie  

Opdracht

Het realiseren van waardevolle en waardevaste maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren door te doen wat nodig is.  

Periode

2015-2018

Betrokken partijen

 • Organisaties en verenigingen verbonden aan domeinen onderwijs, zorg, wonen, werken en vrije tijdsbesteding.
 • Gemeente Boxtel en Koraal Groep werken in volwaardig partnerschap samen om de voor jongeren noodzakelijke bruggen te slaan.
 • Met de woonstichting in Boxtel zijn afspraken gemaakt die doorstroming van behandeling naar zelfstandig wonen met begeleiding bevorderen.

Inhoud

Onder dit programma zijn vier pilots uitgewerkt. 

 1. Pilot buddy’s ‘onzichtbare/vergeten’ jongeren zonder startkwalificatie, uitkering of werk woonachtig in Boxtel. 
 2. Pilot samenhangende aanpak voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking 18-/18+ die zelfstandig met begeleiding in Boxtel gaan wonen. 
 3. Pilot maatschappelijke participatie van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 
 4. Pilot The KOOR - cliëntgericht werken is een kunst - is beschreven in een afzonderlijk project binnen deze website.  

Leidend in de aanpak:

 • De kernwaarden van jongeren
  Luister naar mij, praat met mij niet tegen mij, neem de tijd voor mij, neem mij serieus, vertrouw mij, laat me het (zoveel mogelijk) zelf doen, leer mij mijzelf te helpen ontwikkelen, laat mij van betekenis zijn, geloof in mij, bouw mee aan mijn toekomst.
 • De presentiebenadering en het zorgethisch kader
 • Persoonlijk leiderschap

Sturing

In Let's move is gestuurd op het vergroten van gelukbeleving van jongeren door:

 • hen toe te rusten
 • voorzieningen toegankelijker te maken
 • tolerantie in de samenleving te borderen

In Let's move is bewust gestuurd op omkering van bedoelingen en processen. We doen het samen. Iedereen zit in de opdracht. Er is geen beoogd doel. Er is ten hoogste gerichtheid op het onderzoeken en bereiken van wat 'het beste' is. Die gerichtheid ontstaat niet vanzelf en blijft ook niet vanzelf. Daar moet je wat voor denken, voelen en doen.  

Mijn aanpak is kleinschalig verkennen en doen en anders en vaak ook andersom betrekken, denken, begroten, handelen, beslissen, samenwerken, beoordelen, focussen, professionaliseren, gemeenschap vormen, inrichten van functies en taken, leren, onderzoeken, toetsen en vieren.   

 

Resultaat

Let’s move is een beweging die in betekenis en impact groeit. Toegevoegde waarden zijn ontstaan voor jongeren, ouders, professionals en organisaties. Maatschappelijke baten zijn eveneens zichtbaar geworden. 

Pilot 1: Achtentwintig vergeten jongeren woonachtig in Boxtel zijn bereikt en opgeveerd door aansluiten bij verlangen. 

Pilot 2: Processen rond vijf jongeren op weg naar zelfstandig wonen met begeleiding zijn gevolgd en verbeterd op basis van samenwerkingsafspraken in de driehoek gemeente, jeugdzorginstelling en woonstichting.

Pilot 3: Deelname van jongeren aan verenigingsleven in Boxtel is toegenomen van drie in 2016 naar 60 in 2018. Met 16 verenigingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

 

Met hart en ziel heb ik gewerkt aan deze opdracht waarin jongeren en ouders op talloze cruciale momenten meedachten, meebeslisten en meededen. Met enorme waardering voor hen, maar ook voor de jeugdprofessionals die elke dag opnieuw willen leren van jongeren en ouders heb ik vanuit mijn rol ruimte mogen geven aan al hun inbreng en mogen sturen op samen onderzoeken en samen verbeteren.  

 >>>Meer lezen over anders denken en anders doen in Let's move (pdf)