IMG 9844 uitsnede

verbinding V

Zelfstandig naamwoord
[1] iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt
[2] (communicatie) een mogelijkheid een bepaalde plek te bereiken
[3] (scheikunde) een chemische stof die bestaat uit twee of meer scheikundige elementen, het gaat hierbij om een stof met andere eigenschappen dan de elementen waar het uit is samengesteld
[4] (verkeer) aansluiting op een ander vervoermiddel of lijn

Synoniemen
[1] connectie
[2] connectie
[3] stof, product, composietmateriaal
[4] aansluiting, lijn

Al vele jaren draag ik mijn steentje bij aan het brede vakgebied van het sociale domein. Mijn opdrachtgevers varieerden van gemeenten tot organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening. Ik ben in hart en nieren programmamanager, projectleider en organisatieadviseur - op het snijvlak van zorg en samenleving. In 2014 startte ik als zelfstandig ondernemer.

Hoe werk ik

Door te luisteren, door te vragen, op onderzoek uit te gaan en oog te houden voor de consequenties van datgene wat tevoorschijn komt, wordt de richting bepaald door wat de ander te vertellen heeft en is het eindproduct daadwerkelijk eigendom van betrokkenen om wie het gaat. Het individu, het proces en de organisatie probeer ik op deze manier met elkaar te verbinden tot één organisch geheel, dat omwille van het eerbiedigen van kernwaarden van medemenselijkheid en respect voor individuele verschillen zichzelf blijft verbeteren. Ik ben voortdurend op zoek naar congruentie tussen wat we beogen, hoe we dit naleven en hoe we aantonen dat we dit naleven.

Mijn inspiratiebronnen

  • het verhaal dat mensen vertellen;
  • archetypen die huizen in het collectieve onderbewustzijn (C.G.Jung);
  • presentie waarin het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen centraal staat (A. Baart);
  • persoonlijk leiderschap waarbij principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand hebben (S. Covey);
  • deep democracy: besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen; geen compromis maar werkelijke consensus (M.Lewis)

Ik ben op mijn best...

als ik daadwerkelijk resultaat kan boeken! Dat kan door stevige procesaansturing en slagvaardig beleid, ontstaan uit de praktijk én gericht op de praktijk. Reële oplossingen zoeken voor reële problemen. Samen optrekken, met respect voor ieders identiteit en rol. Verbinding leggen met – en écht iets betekenen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen te betrekken bij hoe we het samen beter kunnen doen: dat is waar ik energie van krijg. 
Ik veer op van het enthousiasme en kritisch vermogen van mensen die - op weg naar beter - betrokken willen zijn.

Voor meer informatie: LinkedIn