IMG 9844 uitsnede

verbinding V

Zelfstandig naamwoord
[1] iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt
[2] (communicatie) een mogelijkheid een bepaalde plek te bereiken
[3] (scheikunde) een chemische stof die bestaat uit twee of meer scheikundige elementen, het gaat hierbij om een stof met andere eigenschappen dan de elementen waar het uit is samengesteld
[4] (verkeer) aansluiting op een ander vervoermiddel of lijn

Synoniemen
[1] connectie
[2] connectie
[3] stof, product, composietmateriaal
[4] aansluiting, lijn

Wanneer schakelt u mij in?

Graag kom ik met u in gesprek als u een van de volgende functies wilt invullen - als ZZP’er of in een tijdelijk dienstverband:

 • Programmamanager 
 • Projectleider 
 • Organisatieadviseur
 • Adviseur strategie
 • Functioneel leidinggevende/coach

Wat kunt u verwachten? 

 • Adviezen over hoe trends te vertalen naar inrichting van proces en organisatie
 • Programma- en projectsturing op complexe vraagstukken met groot afbreukrisico en waarbij brede en diverse betrokkenheid is vereist
 • Sociale innovatie; nieuwe managementvaardigheden, innovatieve organisatievormen, slimmer werken en co-creatie 
 • Transformatie van processen en diensten
 • Leiding geven aan dialoog voor verbetering van kwaliteit en voor het aanscherpen van toegevoegde waarden
 • Aansturing en coaching van betrokkenen in het project of programma

Vakgebieden 

 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • (Specialistische) jeugdzorg
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Openbare gezondheidszorg en GGZ preventie
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang
 • Bruggenbouwer tussen zorgaanbieder en lokale overheid voor vermaatschappelijking van de zorg